— VRCHAŘSKÁ KORUNA MALÝCH KARPAT A ZÁHORIE —

Na území Trenčianského a Bratislavského kraje, v regionu Záhorie a Malých Karpat, se poprvé v roce 2019 koná Vrchařská koruna.

— VRCHAŘSKÉ KORUNY —

Vrchařské koruny jsou cykloturistické akce pro milovníky jízdních kol a přírody bez rozdílu věku, výkonnosti a pohlaví. Nejsou primárně soutěží, ale motivačním prvkem pro veřejnost, aby sportovala (jezdila na kole) v přírodě. Autorem myšlenky je Adam Hloch, který v roce 2013 spustil Vrchařskou korunu Valašska (www.vkv-bike.cz), na níž se postupem času nabalují sesterské projekty v dalších regionech Česka a Slovenska.


Základní idea:

V určeném období zdolávat na kole pořadatelem předem vyhlášené body či vrcholy.

Na každém vrcholu si účastníci pořizují dokumentační fotografii (selfie) a po zkompletování fotek ze všech vrcholů je e-mailem posílají pořadatelům. Tím se stávají držiteli dané Vrchařské koruny.

Další pravidla se již v jednotlivých regionech trochu liší.


Přehled Vrchařských korun v Česku a na Slovensku s odkazy na stránky s podrobnějšími informacemi najdete: zde: https://www.vk-bike.eu


Pokud chcete organizovat Vrchařskou korunu ve vašem regionu, který není jinou korunou obsazen, obraťte se e-mailem na tvůrce projektu Vrchařských korun, jímž je Vrchařská koruna Valašska, z. s. Kontaktní e-mail: info@vk-bike.eu.— PAMATUJTE —

Vrchařská koruna není soutěží. Chceme podpořit lásku k pohybu a přírodě. Jak a kudy se každý z účastníků na vymezené vrcholy dostane je jen na něm. Účast je bezplatná. Nehradí se žádné startovné. 


Vrchařskou korunu připravujeme a organizujeme dobrovolně, ve svém volném čase a bez úplaty.


Moc prosíme o dodržování případných omezení pohybů kvůli sezónním uzávěrám na ochranu zvěře, lovu nebo omezení pohybu na kolech v územích se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. Zejména CHKO, přírodní rezervace a památky.